„Wiersze wszystkie”

„Mika i Chłodek”

„Wszyscy pytają dlaczego”

„Jai inni”