Ostatnio dodane

Nowy cykl na Rymsie!

Czwartek, 22 sierpnia 2019

Wykłady w ramach festiwalu Kino Dzieci

Poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Literacki Sopot 2019

Piątek, 2 sierpnia 2019

Retrospektywa Stanisława Jędryki w programie 6. MFF Kino Dzieci!

Piątek, 2 sierpnia 2019

6. edycja Festiwalu Kino Dzieci

Czwartek, 1 sierpnia 2019

 

Ostatnio komentowane

Kim chcielibyście być - marzymy w majówkę

Piątek, 29 kwietnia 2016

Z "Rymsem" w 2016 :)

Czwartek, 31 grudnia 2015

Ptaszki, ptaki i ptaszory - konkurs plastyczny

Czwartek, 7 stycznia 2016

Święta, idą święta...

Wtorek, 22 grudnia 2015

Nagrody i wyróżnienia w konkursie "Trzy/mam/książki"

Poniedziałek, 7 grudnia 2015

"Niezapomniana. Twórczość Doroty Terakowskiej"

Czwartek, 24 stycznia 2019

Informacja nadesłana:

Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego Krakowie

zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Niezapomniana. Twórczość Doroty Terakowskiej" w 15. rocznicę śmierci pisarki

Celem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja nad twórczością Doroty Terakowskiej, pisarki, której proza w znaczący sposób wpłynęła na rozwój współczesnej literatury młodzieżowej w Polsce. Jej utwory o trudnej tematyce, bogatej symbolice i metaforyce, niejednoznaczne gatunkowo, oscylujące wokół fantastyki, fantazmatu i metafizyki, z wielopłaszczyznowymi światami przedstawionymi oraz niejednoznacznymi finałami, pozwalają na interpretację przez pryzmat różnych zagadnień psychologicznych, socjologicznych, antropologicznych i kulturowych oraz metodologii postmodernistycznych.

Proza Doroty Terakowskiej – tak unikatowa, indywidualna – otworzyła nastoletnich czytelników na tematykę tabuizowaną społecznie, zbyt często w tekstach skierowanych do młodzieży marginalizowaną lub przedstawianą wybiórczo albo stereotypowo, pobieżnie z wyraźną predylekcją do wieńczonych happy endem fabuł realistycznych. Terakowska nie tylko zainicjowała współczesną polską prozę młodzieżową „antropologicznie wrażliwą”, ale także wytyczyła nowe ścieżki w zakresie konwencji, poetyki, narracji i genologii, niekiedy zacierając granicę między odbiorcą młodzieżowym a dorosłym m.in. poprzez budowanie podwójnych finałów, nierzadko pesymistycznych lub poprzez prowokowanie czytelnika do intensywnego namysłu nad ambiwalentną naturą ludzką, wprowadzając konteksty filozoficzne, religijne, socjologiczne, zmuszając go do konfrontacji z tematami traumatyzującymi, stygmatyzującymi i niepokojącymi – wymykającymi się jednoznacznej ocenie.

Zarówno proza, jak i sama postać Doroty Terakowskiej wydają się w ostatnim czasie nieco zapomniane, chociaż problematyka i poetyka zapoczątkowana w jej utworach jest przecież w polskiej prozie młodzieżowej niezwykle żywa. Warto zatem przypomnieć postać tej pisarki oraz specyfikę i tematykę jej twórczości z uwzględnieniem poruszanych przez nią z wielką śmiałością nośnych problemów społecznych, stosowania intrygujących rozwiązań fabularnych, budowania niejednoznacznych finałów, kreślenia skomplikowanych relacji międzyludzkich i nietuzinkowych bohaterów oraz wielopłaszczyznowych światów, zachęcających do dyskusji nad meandrami ludzkiej psychiki, złożonością natury ludzkiej, kontaminacją piękna i brzydoty, harmonii i dysonansów w świecie – w skali mikro i makro.

Mamy nadzieję, że uda nam się przedyskutować i usystematyzować dotychczasowy, nieco chaotyczny, dyskurs naukowy na temat wyznaczników, cech, walorów i mankamentów prozy Doroty Terakowskiej. Interesujące wydaje się m.in.

- wskazanie metodologii badawczych oraz strategii interpretacyjnych, przez które można „przenicować” tę twórczość;

- zarysowanie stanowiska krytyki literackiej wobec utworów krakowskiej pisarki;

- wyłonienie obecnych w jej prozie konwencji [m.in. fantastyka, baśniowość, oniryzm, fantazmat, metafizyka] oraz typów narracji;

- przedstawienie wielowymiarowości światów przedstawionych i specyficznych bohaterów;

- zgłębienie feministycznych i genderowych aspektów tej prozy;

- namysł nad korespondencjami łączącymi prozę Doroty Terakowskiej z twórczością innych autorów i autorek współczesnej literatury fantastycznej dla młodego odbiorcy;

- obserwacja miejsc autobiograficznych pisarki z perspektywy geopoetyki czy antropologii kulturowej;

- dostrzeżenie reinterpretacji kanonu baśniowego i klasyki literatury dziecięcej;

- refleksja nad metaforycznymi i symbolicznymi figurami wykluczenia, takimi jak: „inność”, „obcość”, odmienność oraz tematami tabuizowanymi;

- pytanie o adresata tej prozy w kontekście pogranicza literatury młodzieżowej i literatury dla dorosłych.

Nakreślone tematy nie wyczerpują całego spektrum problemów i zagadnień, które mogą zostać poruszone podczas obrad konferencyjnych. Zaproszenie kierujmy do znawców literatury i kultury, badaczy literatury dziecięcej i młodzieżowej, pedagogów, bibliotekoznawców, krytyków literackich oraz środowisk nauczycielskich.

Konferencja odbędzie się w dniach 15−16 marca w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 15 lutego 2019 r. na adres: lit.dzieci.mlodziez@gmail.com lub katarzyna.slany@up.krakow.pl.

Prosimy, aby czas wystąpienia nie przekraczał 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty wyżywienia oraz publikacji w monografii wieloautorskiej lub w punktowanym czasopiśmie. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji noclegów w hotelu „Krakowiak”. Wpłaty należy dokonać do końca lutego 2019 r. na konto:

 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

• Bank Pekao SA oddział w Krakowie

przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

z dopiskiem: DK 66 – numer konferencji, imię i nazwisko uczestnika (np. DK 66 Jan Kowalski)

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar (Instytut Filologii Polskiej UP)

dr Małgorzata Chrobak (Instytut Filologii Polskiej UP)

dr Katarzyna Slany (Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« wróć na stronę listy informacji o wydarzeniach

Dodaj komentarz

Najnowszy numer


ZAMÓW NEWSLETTER


Reklama

 • czaple
 • Żółwik
 • Ryms na Facebook
 • Lato Adeli
 • Wróble na kuble
 • 12 miesięcy
 • IBBY Ryms upowszechnianie czytelnictwa
 • ryms w empikach
 • OKO
 • Ze zwierzyną pod pierzyną
 • Gwarancja kultury dla Marty Lipczyńskiej
 • Arctic