Autorzy

Ostatnio dodany

Ostatnio komentowany

Korczak Janusz

pisarz, publicysta, lekarz, wychowawca, społecznik

Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat.

Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.
("Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka – Nowe źródła", M. Falkowska)

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.
("Pamiętnik")

Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest.

Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.

Powiadacie: – Nuży nas obcowanie z dziećmi.
Macie słuszność.
Mówicie: – Bo musimy się zniżać do ich pojęć. Zniżać, pochylać, naginać, kurczyć.
Mylicie się. Nie to nas męczy. Ale – że musimy się wspinać do ich uczuć. Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać. Żeby nie urazić.

("Kiedy znów będę mały")

Dziecko jest małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić się, zniżyć się ku niemu.
("Prawo dziecka do szacunku")

Autorem wszystkich cytatów jest Janusz Korczak.

Janusz Korczak - właść. Henryk Goldszmit. Urodził się w 1878 lub 1879 w Warszawie. Ojciec był uznanym adwokatem i we wczesnym dzieciństwie przyszły pisarz mieszkał w zamożnym domu pozbawionym jednak rodzinnego ciepła i porozumienia. Uczęszczał do prywatnej szkoły z surowymi zasadami. W gimnazjum zaczął dawać korepetycje, pisać do gazet – z powodu psychicznej choroby ojca musiał pomóc w utrzymaniu matki i siostry. Literatura staje się jego pasją. Debiutował w 1896 jako Hen w tygodniku satyrycznym "Kolce" humoreską "Węzeł gordyjski". W 1898 zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1900 swoje prace podpisuje Janusz Korczak. W 1901 r. ukazał się jego debiut książkowy "Dzieci ulicy". W 1905 r. uzyskał dyplom lekarza. Został pediatrą w szpitalu im. Bersonów i Baumanów, w tym czasie był pod coraz większym wpływem ruchu oświatowego okresu międzywojennego. Publikował m.in. w tygodniku "Głos". Był słuchaczem tajnego Uniwersytetu Latającego. Poznał Stanisława Brzozowskiego, Ludwika Krzywickiego, Stefanię Sempołowską, Stefana Żeromskiego, czyli ludzi, którzy w okresie międzywojennym byli wielkimi społecznymi autorytetami. W roku 1905 jako lekarz uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej. Podejmował dodatkowe studia, staże medyczne za granicą (Londyn, Berlin, Paryż). Angażował się w działalność Warszawskiego Towarzystwa Kolonii Letnich i Towarzystwa Higienicznego.

W 1912 został dyrektorem Domu Sierot w Warszawie – była to placówka wychowawcza dla dzieci żydowskich z bardzo nowatorskimi, jak na tamte czasy, metodami wychowawczymi. Razem ze Stefanią Wilczyńską stworzył autorski program wychowawczy. W Domu Sierot dzieci miały zapewnioną opiekę i wychowanie, ale równie ważne były prawa dziecka. Podejście do dzieci jest tym, co wyróżnia Janusza Korczaka na tle mu współczesnych – traktował je poważnie, dawał im oprócz obowiązków prawa – od tych najbardziej banalnych, do tych najważniejszych. Korczak stał się obrońcą tych właśnie praw.

Pisał książki dla dzieci m.in. "Król Maciuś Pierwszy", "Król Maciuś na wyspie bezludnej", "Bankructwo małego Dżeka". Występował w radio w cyklu pogadanek Starego Doktora. Stał się znany. Został członkiem Komisji Pedagogicznej Ministerstwa Wyznań Religijnych i oświecenia Publicznego, był jednym z inicjatorów Kongresu Dziecka.

W Warszawie narastają nastroje antysemickie i podziały polityczne. W tej atmosferze powstał przedwojenny prywatny uniwersytet (Studium Pracy Społeczno - Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej), gdzie Korczak był jednym z wykładowców, podobnie w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej, Seminarium dla Nauczycieli Religii Mojżeszowej. Początek II wojny światowej to początek walki o przetrwanie sierocińca i wychowanków, dla których Korczak zdobywał z coraz większym trudem jedzenie i inne potrzebne rzeczy. Nastąpiły przenosiny sierocińca do getta, warunki życia znacznie się pogorszyły – wiele dzieci umiera. Korczak został wychowawcą w Internacie Sierot przy ul. Dzielnej, pisał "Pamiętnik z getta", walczył o jedzenie dla dzieci i o ich prawo do godnego umierania.

6 sierpnia 1942 to data wywiezienia Korczaka i jego wychowanków do obozu w Treblince na pewną śmierć (Korczak odmówił pomocy w opuszczeniu getta i ukryciu się), nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy pisarz zginął. Datę śmierci określił sąd, jest to 9 maja 1946 (przyjmuje się dla osób zmarłych podczas wojny, której daty śmierci nie można dokładnie ustalić, datę śmierci rok po wojnie).

O Januszu Korczaku, jego pracy i życiu, napisano mnóstwo książek, artykułów, nakręcono filmy fabularne i dokumentalne. Obecnie uważa się go za jednego z prekursorów wielu nurtów pedagogicznych, jego podejście do wychowania i przestrzegania praw dziecka jest inspiracją dla następnych pokoleń nauczycieli, rodziców, pedagogów. Imieniem pisarza nazywa się szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, szpitale, ulice, drużyny harcerskie. Jedna z planetoid z pasa asteroid okrążających Słońce została nazwana na jego cześć 2163 Korczak. Książki Korczaka są ciągle wznawiane, zostały wydane na całym świecie – m. in. we Francji, Turcji, Rosji, Brazylii, Danii, Japonii, Hiszpanii, Izraelu, Rumunii, Stanach Zjednoczonych. W roku 2012 ma zostać przywrócona Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Janusza Korczaka – nagroda do tej pory przyznawana co dwa lata od 1979 do 2000 r.

Uchwałą Sejmu rok 2012 został ustanowiony Rokiem Janusza Korczaka.

Ważniejsze nagrody:

 • 1926 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1937 Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury
 • 1948 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Oprac. Anita Żabińska
Fot. internet


Zobacz także:

Bibliografia (książki wydane w języku polskim):

 • Bankructwo małego Dżeka, Janusz Korczak, il. Maciej Jędrysik, W.A.B., 2012.
 • Pamiętnik i inne pisma z getta, Janusz Korczak, W.A.B., 2012.
 • Kajtuś Czarodziej, Janusz Korczak, il. Marianna Oklejak, W.A.B., 2012.
 • Król Maciuś na wyspie bezludnej, Janusz Korczak, il. Marianna Oklejak, W.A.B., 2011.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, il. Marianna Oklejak, W.A.B., 2011.
 • Wykłady korczakowskie. Prawo dziecka do szacunku, Janusz Korczak, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2009.
 • Pisma rozproszone: listy (1913 – 1939). 2, Janusz Korczak, red. nauk. Hanna Kirchner, Instytut Badań Literackich, 2008.
 • Pisma rozproszone: listy (1913 – 1939). 1, Janusz Korczak, red. nauk. Hanna Kirchner, Instytut Badań Literackich, 2008.
 • Prawidła życia: publicystyka dla dzieci. 3, Janusz Korczak, red. nauk. Aleksander Lewin, Instytut Badań Literackich PAN, 2007.
 • Prawidła życia: publicystyka dla dzieci. 2, Janusz Korczak, red. nauk. Aleksander Lewin, Instytut Badań Literackich PAN, 2007.
 • Sam na sam z Bogiem: modlitwy tych, którzy się nie modlą, Janusz Korczak, wstęp i oprac. Józef Zawitkowski, Dehon Wydawnictwo Księży Sercanów, 2005.
 • Król Maciuś I, Janusz Korczak, Zielona Sowa: Polskapresse, 2005.
 • Sam na sam z Bogiem: modlitwy tych, którzy się nie modlą, Janusz Korczak, wstęp Jan Twardowski, Biblioteka Więzi, 2005.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje, 2004.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, il. Paweł Kołodziejski, Zielona Sowa, 2003.
 • Prawidła życia: publicystyka dla dzieci. 1, Janusz Korczak, red. nauk. Aleksander Lewin, Instytut Badań Literackich, 2003.
 • Jak kochać dziecko; Prawo dziecka do szacunku, Janusz Korczak, Żak, 2002.
 • Król Maciuś na bezludnej wyspie, Janusz Korczak, Zielona Sowa, 2001.
 • Kajtuś Czarodziej, Janusz Korczak, il. Paweł Kołodziejski, Zielona Sowa, 2001.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, G&P, 1999.
 • Listy i rozmyślania palestyńskie, Janusz Korczak, wybór i oprac. Bożena Wojnowska, Ezop: Żydowski Instytut Historyczny, 1999.
 • Kajtuś Czarodziej; Uparty chłopiec; Opowiadania (1918 - 1939), Janusz Korczak, red. nauk. Hanna Kirchner, Oficyna Wydawnicza Latona, 1998.
 • Szkoła życia; Obrazki szpitalne; Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900 - 1912), Janusz Korczak, red. nauk. Stefan Wołoszyn, Oficyna Wydawnicza Latona, 1998.
 • Koszałki opałki; Humoreski i felietony. 2, Janusz Korczak, red. nauk. Hanna Kirchner, Oficyna Wydawnicza Latona, 1998.
 • Koszałki opałki; Humoreski i felietony. 1, Janusz Korczak, red. nauk. Hanna Kirchner, Oficyna Wydawnicza Latona, 1998.
 • Jak kochać dziecko, Janusz Korczak, red. Wiesław Theiss, Jacek Santorski & CO. Wydaw., 1998.
 • Król Maciuś I, Janusz Korczak, KAW-B, 1998.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, PWW, 1998.
 • Mośki, Joski i Srule; Józki, Jaski i Franki, Janusz Korczak, red. nauk. Aleksander Lewin, Oficyna Wydawnicza Latona, 1997.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, il. Jakub Kuźma, Kama, 1997.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, il. Artur Łobuś, Siedmioróg,1997.
 • Kajtuś Czarodziej, Janusz Korczak, Siedmioróg,1997.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, Zielona Sowa, 1997.
 • Król Maciuś I, Janusz Korczak, il. Edyta Ćwiek, Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 1997.
 • Król Maciuś na wyspie bezludnej, Janusz Korczak, Puls, Londyn, 1996.
 • Sława; Opowiadania (1898 - 1914), Janusz Korczak, red. nauk. Hanna Kirchner, Oficyna Wydawnicza Latona, 1996.
 • Prawo dziecka do szacunku, Janusz Korczak, Verbum, 1996.
 • Pamiętnik, Janusz Korczak, Siedmioróg, 1996.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, GMP, 1996.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, il. Ela Wysocka, Klasyka, 1996.
 • Senat szaleńców; Proza poetycka; Utwory radiowe, Janusz Korczak, red. nauk. Hanna Kirchner, Oficyna Wydawnicza Latona, 1994.
 • Bankructwo małego Dżeka; Kiedy znów będę mały, Janusz Korczak, red. nauk. Hanna Kirchner, Oficyna Wydawnicza Latona, 1994.
 • Na mównicy; Publicystyka społeczna (1898 – 1912). 2, Janusz Korczak, red. nauk. Józefa Bartnicka, Oficyna Wydawnicza Latona, 1994.
 • Na mównicy; Publicystyka społeczna (1898 – 1912). 1, Janusz Korczak, red. nauk. Józefa Bartnicka, Oficyna Wydawnicza Latona, 1994.
 • Kajtuś Czarodziej, Janusz Korczak, il. Sławomir Majewski, Tukan Remy,1994.
 • Jak kochać dziecko; Momenty wychowawcze; Prawo dziecka do szacunku, Janusz Korczak, red. nauk. Stefan Wołoszyn, Oficyna Wydawnicza Latona, 1993.
 • Sam na sam z Bogiem: modlitwy tych, którzy się nie modlą, Janusz Korczak, oprac. Elżbieta Cichy, posł. Jan Twardowski, Ezop, 1993.
 • Bankructwo małego Dżeka, Janusz Korczak, Cypniew, 1993.
 • Kajtuś Czarodziej, Janusz Korczak, il. Marek Czernek, Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1993.
 • Król Maciuś Pierwszy; Król Maciuś na wyspie bezludnej, Janusz Korczak, red. nauk. Hanna Kirchner, Oficyna Wydawnicza Latona, 1992.
 • Janusz Korczak w getcie: nowe źródła, Janusz Korczak, wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin, Oficyna Wydawnicza Latona, 1992.
 • Król Maciuś na wyspie bezludnej, Janusz Korczak, il. Aleksandra Dybczak, Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1992.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, il. Aleksandra Dybczak, Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1992.
 • Dzieła. 1, Dzieci ulicy. 1, Dziecko salonu, Janusz Korczak, kom. red. Aleksander Lewin, Latona, 1992.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, il. Jerzy Srokowski, Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 1991.
 • Kiedy znów będę mały, Janusz Korczak, oprac. Barbara Kryda, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
 • Król Maciuś na wyspie bezludnej, Janusz Korczak, il. Stefan Drobner, Res Polona, 1990.
 • Prawidła życia: pedagogika dla dzieci i młodzieży, Janusz Korczak, rys. Szymon Kobyliński, Pelikan, 1988.
 • Myśli, Janusz Korczak, wybór i wstęp Hanna Kirchner, PIW, 1987.
 • Pisma wybrane. 4, Janusz Korczak, wybór Aleksander Lewin, Nasza Księgarnia, 1986.
 • Pisma wybrane. 3, Janusz Korczak, wybór Aleksander Lewin, Nasza Księgarnia, 1985.
 • Józki, Jaśki i Franki, Janusz Korczak, KAW, 1985..
 • Dziecko salonu, Janusz Korczak, Wydaw. Literackie, 1980.
 • Bankructwo małego Dżeka: powieść, Janusz Korczak, il. Wiesław Majchrzak, KAW, 1979.
 • Kajtuś Czarodziej, Janusz Korczak, il. Tomasz Borowski, Nasza Księgarnia, 1978.
 • Fragmenty utworów, Janusz Korczak, wybór Danuta Stępniewska, il. Małgorzata Różańska, Nasza Księgarnia, 1978.
 • Król Maciuś na wyspie bezludnej, Janusz Korczak, il. Waldemar Andrzejewski, Nasza Księgarnia, 1978.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, il. Waldemar Andrzejewski, Nasza Księgarnia, 1978.
 • Pisma wybrane. T. 1-3, Janusz Korczak, wybór i wprowadzenie Aleksander Lewin, Nasza Księgarnia, 1978.
 • Pozwólcie nam marzyć: widowisko dla dzieci na podstawie udramatyzowanych fragmentów książek Janusza Korczaka: Kajtuś Czarodziej, Król Maciuś Pierwszy, Sława, wybór i adaptacja Janina Morawska, rys. Krystyn Niedzielski, Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artstycznego, 1965.
 • Kiedy znów będę mały, Janusz Korczak, il. Janusz Marczyński, Nasza Księgarnia, 1961.
 • Uparty chłopiec: życie Ludwika Pasteura, Janusz Korczak, il. Bogdan Zieleniec, Nasza Księgarnia, 1960.
 • Kajtuś Czarodziej, Janusz Korczak, il. Gabriel Rechowicz, Nasza Księgarnia, 1959.
 • Bankructwo małego Dżeka: powieść, Janusz Korczak, Nasza Księgarnia, 1959.
 • Prawo dziecka do szacunku, Janusz Korczak, rys. Stanisław Szymański, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.
 • Prawidła życia, Janusz Korczak, rys. Stanisław Szymański, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.
 • Pedagogika żartobliwa, Janusz Korczak, rys. Stanisław Szymański, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.
 • Jak kochać dziecko: internat, kolonie letnie, Janusz Korczak, rys. Stanisław Szymański, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.
 • Jak kochać dziecko: dziecko w rodzinie, Janusz Korczak, rys. Stanisław Szymański, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.
 • Sława, Janusz Korczak, il. Leonia Janecka, Nasza Księgarnia, 1958.
 • Wybór pism. T. 4, Janusz Korczak, wybór i wstęp Igor Newerly, Nasza Księgarnia, 1958.
 • Wybór pism. T. 3, Janusz Korczak, wybór i wstęp Igor Newerly, Nasza Księgarnia, 1957.
 • Wybór pism. T. 2, Janusz Korczak, wybór i wstęp Igor Newerly, Nasza Księgarnia, 1958.
 • Wybór pism. T. 1, Janusz Korczak, wybór i wstęp Igor Newerly, Nasza Księgarnia, 1957.
 • Wybór pism pedagogicznych: w dwóch tomach. T. 2, Janusz Korczak, wybór i oprac. Ela Frydman, rys. Stanisław Szymański, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957.
 • Wybór pism pedagogicznych: w dwóch tomach. T. 1, Janusz Korczak, wybór i oprac. Ela Frydman, rys. Stanisław Szymański, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957.
 • Król Maciuś Pierwszy, Janusz Korczak, il. Jerzy Srokowski, Nasza Księgarnia, 1955.
 • Bankructwo małego Dżeka: powieść, Janusz Korczak, Spółdz. Wydaw. Płomienie, 1948.
 • Jak kochać dzieci: internat, kolonie letnie, Janusz Korczak, Spółdz. Wydaw. Książka, 1948.
 • Sława: opowieść, Janusz Korczak, Płomienie, 1948.
 • Prawo dziecka do szacunku, Janusz Korczak, Spółdz. Wydaw. Książka, 1948.
 • Na koloniach letnich, Janusz Korczak, Książka, 1946.
 • Sława: opowieść, Janusz Korczak, Przełom, 1944.
 • Jak kochać dzieci: dom sierot, Janusz Korczak, Zrzeszenie Nauczycieli Pol., Glasgow, 1944.
 • Król Maciuś na wyspie bezludnej: powieść, Janusz Korczak, Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jerozolima, 1944.
 • Trzy wyprawy Herszka, Janusz Korczak, Judaica, 1939.
 • Pedagogika żartobliwa; Moje wakacje, Janusz Korczak, Towarzystwo Wydawnicze, 1939.
 • Uparty chłopiec: życie Ludwika Pasteura, Janusz Korczak, J. Mortkowicz, 1938.
 • Refleksje, Janusz Korczak, Towarzystwo „Pomoc dla Sierot”, 1938., 1938.
 • Ludzie są dobrzy, Janusz Korczak, Judaica, 1938.
 • Kajtuś czarodziej: powieść, Janusz Korczak, nakł. autora, 1934.
 • Zeszyt „Dnia Dziecka”, Janusz Korczak, 1931.
 • Prawidła życia: pedagogika dla młodzieży i dorosłych, Janusz Korczak, J. Mortkowicz, 1930.
 • Prawo dziecka do szacunku, Janusz Korczak, Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze; Kraków: J. Mortkowicz, 1929.
 • Feralny tydzień: opowiadania, Janusz Korczak, J. Mortkowicz, 1927.
 • Bezwstydnie krótkie..., Janusz Korczak, Towarzystwo Wydawnicze, 1926.
 • Kiedy znów będę mały, Janusz Korczak, J. Mortkowicz, 1925.
 • Bankructwo małego Dżeka: powieść, Janusz Korczak, Towarzystwo Wydawnicze, 1924.
 • Król Maciuś na wyspie bezludnej: powieść, Janusz Korczak, Towarzystwo Wydawnicze, 1923.
 • Król Maciuś Pierwszy: powieść, Janusz Korczak, Towarzystwo Wydawnicze, 1922.
 • Sam na sam z Bogiem: modlitwy tych, którzy się nie modlą, Janusz Korczak, Towarzystwo Wydawnicze, 1922.
 • O gazetce szkolnej, Janusz Korczak, Polska Składnica Pomocy Szkolnych, 1921.
 • Jak kochać dzieci.(3). Dom sierot, Janusz Korczak, Towarzystwo Wydawnicze, 1920.
 • Jak kochać dzieci.(2). Internat; Kolonje letnie, Janusz Korczak, Towarzystwo Wydawnicze, 1920.
 • Jak kochać dzieci.(1). Dziecko w rodzinie, Janusz Korczak, Towarzystwo Wydawnicze, 1920.
 • Momenty wychowawcze, Janusz Korczak, Książka Polska, 1919.
 • Jak kochać dziecko: dziecko w rodzinie, Janusz Korczak, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, 1918.
 • Bobo, Janusz Korczak, Warszawa: G. Centnerszwer, Kraków: S. A. Krzyżanowski, 1914.
 • Sława: opowieść, Janusz Korczak, il. Józef Tom, J. Mortkowicz, 1912.
 • Józki, Jaśki i Franki, Janusz Korczak, J. Mortkowicz, 1911.
 • Koszałki opałki, Hen-Ryk (Janusz Korczak), Księgarnia Powszechna, 1910. (2)
 • Mośki, Joski i Srule, Janusz Korczak, J. Mortkowicz, 1910.
 • Dziecko salonu, Janusz Korczak, Księgarnia Powszechna, 1906.
 • Koszałki opałki: (satyry społeczne), Hen-Ryk (Janusz Korczak), Księgarnia Powszechna, 1905.
 • Dzieci ulicy: powieść Janusza Korczaka, Janusz Korczak, A. Pajewski, 1901.

Dodaj komentarz

Najnowszy numer


ZAMÓW NEWSLETTER


Reklama

 • Gwarancja kultury dla Marty Lipczyńskiej
 • OKO
 • Arctic
 • Ryms na Facebook
 • czaple
 • IBBY Ryms upowszechnianie czytelnictwa
 • Ze zwierzyną pod pierzyną
 • Wróble na kuble
 • Lato Adeli
 • 12 miesięcy
 • Żółwik
 • ryms w empikach